free website creation software

STEEPEDLYRICS & CHORDS

Naciskając na miniaturę okładki utworu, przejdziesz do tekstu i chwytów.

Mobirise

Baranek i Lew
Kacper Kukier

Mobirise

Kto ma Syna
Sara Kukier

Mobirise

Pokolenia kontrastu
Sara Kukier

Mobirise

To jest czas
Kacper Kukier

Mobirise

Zachwyt
Estera Kukier

Mobirise

Nie lękam się
Estera Kukier

Mobirise

Liście figowe
Sara Kukier

Mobirise

Aniołowie między nami
Kacper Kukier

Mobirise

Masz Mnie
Anna Sobierajska

Mobirise

Zanim powstał świat
Estera Kukier

Mobirise

Zaszczyt
Sara Kukier

Mobirise

Pasterz
Kacper Kukier

Baranek i Lew
Kacper Kukier

F C F C
F a G
Jezus, w pełni człowiek, w pełni Bóg
W niebie wywyższony, aż do ziemi zniżył się
Chrystus, On porzucił chwałę swą
Przyszedł, by być z nami, bratem nam na zawsze jest
Mesjasz, stał się sługą wszystkich nas
Jakże mamy pojąć, że właśnie za nas przyjął śmierć
Święty, gdy przez bramy piekła wszedł
Moc Jego imienia pokruszyła je

F C G a
F C G
Nasz Bóg, baranek i lew
Na barkach miał nasz grzech, i tak pokonał śmierć
Nasz Bóg dziś czyni wszystko, co chce
Jak wielki jest, jak wielki jest

Jak wielki jest nasz Bóg

Kto ma Syna
Sara Kukier

C d
Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy? 
Że Jezus Synem Boga jest

Kto ma Syna?
Ten ma to życie!

Jezus życiem jest!

Pokolenie kontrastu
Sara Kukier

F G a
Chcemy widzieć ponad falami 
Pokaż nam więcej, prowadź nas dalej 
Nie pozwól nam zatrzymać się na własnej perspektywie 
Ale objaw nam swoje postrzeganie  

Pokolenie kontrastu
Dziedzice Królestwa
Niosący różnice
Kapłani życia

Jezu jesteś godzien wszelkiej chwały
Jezu jesteś godzien wielkiej różnicy
Godzien świętego pokolenia
Godzien kapłanów czystych, bez skazy

To my, to my, to my, to my

To jest czas
Kacper Kukier

F F e/C G
To jest czas, by przestać już narzekać
W każdej sytuacji wielbić Cię
Rodzi się nadzieja w naszych sercach
W naszych myślach tylko Imię Twe

F
Ty sam wystarczysz
Ty sam, Jezu
G
Ty sam wystarczysz
Ty sam, Jezu

C C C C
C C C C
e/C F e/C F e/C F e/C F
e/C F e/C F e/C F C C
Ty masz pełnię w swoich rękach
Dziś wylewasz ją, jak deszcz

F C G a F C G G
Jesteś dobry dla mnie
Dobry zawsze
Dobry dla mnie

Zachwyt
Estera Kukier

G A hm fis
Stajemy w zachwycie
Bo nie ma drugiego, jak Ty
Tak wszechmocnego
Jak Ty, jak Ty

G fis e A
Bo nie ma drugiego, tak cudownego
Nie ma drugiego, jak Ty
(Jezu)

G A hm fis
Jedyny Tyś jest
Jedynie imię Twe
Może zmienić wszystko
Może zmienić wszystko

Nie lękam się
Estera Kukier

hm A G
Ilekroć lęk ogarnia mnie
W Bogu nadzieję mam
Nadzieję w Bogu, którego wielbić chcę
Jemu ufam, nie lękam się

hm A G 
To wiem, że Bóg ze mną jest
Bóg, którego chwalić chcę
Jemu ufam wciąż, nie lękam się
Jemu ufam wciąż, nie lękam się

hm (fis) G hm A 
Bo żadna ciemność, cień
Nie wystraszy mnie
fis G hm A
Bo jest ze mną Pan
Światłość ma
Światło ponad ciemność
Wolność dał mi Pan
W Nim jest moja siła
Więc Mu chwałę dam

Liście figowe
Sara Kukier

a G d e (d+)
Dziś przychodzisz z przebaczeniem
Patrzmy na moje niewystarczenie
Dziś przychodzisz z przebaczeniem

Nie będę zakrywać się
Obnażmy mój ból i grzech
Nie będę zakrywać się
/ Prześwietl mnie

Wiem, że wzrusza Cię kościół ułomny
Który zrywa swoje liście figowe
Wiem, że wzrusza Cię kościół odważny
Który wie, że ma rany i blizny

Zerwij moje figowe liście
Odklej ze mnie każdą przykrywkę

Aniołowie między nami
Kacper Kukier

D A D A
D A E
Aniołowie między nami
Niech wam błogosławi Pan
Bo jesteście tu na ziemi
By za chwilę wrócić tam
Gdy wrócicie dziś do Ojca
Gdy staniecie u tych bram
Zaśpiewajcie razem z nami
Patrząc prosto w Jego twarz

Alleluja, chwała Bogu, alleluja, amen x4

Boże dzieci tam na ziemi
Niech wam błogosławi Pan
Nie widzicie Jego twarzy
Lecz On do was przyjdzie sam
Za nim orszak Jego świętych
Z nieba głosy mnogich wód
Dźwięki harfy, głosy gromów
Zaśpiewają nową pieśń

f# E A D
D A E
Święty, Święty
Święty, Święty
Wszechmogący, Pan i Bóg
Który był
Który jest
Który wróci wkrótce tu

Masz Mnie  
Anna Sobierajska

d C d C
Świat daje mi bojaźń i trwogę,
Nie chcę tak żyć, chcę ufać Ci.

g F d C
Ty powiedziałeś mi:
"Wszystko możesz we Mnie,
Więc pozwól Mi działać,
Ja wiem, że silny jesteś,
Lecz pozwól Mi działać,
Bo wszystko możesz we Mnie,
Więc pozwól Mi działać.
Ja wiem, że silny jesteś,
Leć nie chcę, byś musiał sam walczyć ze złem,
Gdy masz Mnie.
Sam walczyć ze złem,
Bo masz Mnie."

g F d C
Więc już nie walczę ja, lecz Ty,
Wroga zmieciesz w pył,
Ja łup będę zbierać.
g F d C
Będę żyć, będę cieszyć się chwilą,
Bo Ty dajesz mi swoją siłę i miłość.
g F d C
Dobry Bóg, sprawiedliwy w miłości Swej.

Zanim powstał Świat  
Estera Kukier 

dm C B

Zanim powstał świat
Ty ukochałeś mnie
To Ty wybrałeś mnie
Jestem Twój
Jestem Twój

Zanim powstał świat
Ty znałeś imię me
To Ty wybrałeś mnie
Jestem Twój
Jestem Twój

C dm B
C dm B
C dm A B

Moja nadzieja w Tobie jest
Moje zbawienie w Tobie jest
Strach już dłużej nie rządzi mną
Bo Twoja ręka nade mną jest

F A B

Ref.: Jestem Twój

Zaszczyt  
Sara Kukier 

C F a G F

Jezusie, przychodzę by trwać u Twych stop
Jezusie, uniżam myśli i uczucia swe
Jezusie, drżę na myśl, ze mógłbym stracić Cię
Jezusie, to zaszczyt stać przed Tobą

a G F

To zaszczyt stać przed Tobą

a G F

Wywyższony bądź

F G a C e

Cichnie wszelki głos potępienia
Cichnie wszelki głos oskarżenia
Jestem synem jestem córka
Jestem wybrany
Ja jestem namaszczony byś Ty był uwielbiony

Pasterz
Kacper Kukier 

a g d F

Jesteś Pasterzem mym
Gdy brakuje mi sił
Podnosisz, podnosisz mnie, bym żył
Ty sam wystarczysz mi x4

Pragnę za Tobą biec
Tam, gdzie prowadzisz mnie
Nie spocznę, nie spocznę, będę biec
Na zielone łąki prowadzisz mnie x4

Twa dobroć i łaska nade mną są x4

GET STEEPED!